Kemudahan Pinjaman Di Malaysia

Senarai pihak yang menawarkan khidmat pinjaman kewangan

Money Money Money

Pinjaman Perniagaan

Francais

 

Agensi dan Jabatan Kerajaan Yang Turut Menawarkan Skim IKS:

 • Bank Pertanian Malaysia
 • Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
 • Kementerian Belia dan Sukan
 • Multimedia Development Corporation Sdn Bhd
 • MIMOS Berhad
 • Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)
 • Amanah Ikhtiar Malaysia
 • Perbadanan Usahawan Nasional Berhad
 • Credit Guarantee Corporation (CGC)

Grant

 • http://www.mdec.my/
 • http://www.mscmalaysia.my/msc_malaysia_rnd_grant_scheme

Personal Interest Rate comparison

 • http://www.moneystreet.com.my/Banking/PersonalLoans?categoryId=2&bank=0&field1=1_ASC&balance=100
 • http://www.imoney.my/personal-loan
 • https://krste.my/

Lain-Lain

 • https://www.kickstarter.com