Apa itu Machine Learning?

Machine Learning ialah teknologi yang membolehkan komputer menjalankan sesuatu perkara tanpa memerlukan peraturan yang kebiasaannya ditetapkan dengan menggunakan programming. Ia adalah satu cabang dalam Artificial Intelligence yang menyediakan sistem pembelaran automatik berdasarkan data-data lepas. Ia membolehkan komputer bealajar menyesuaikan proses dengan data tanpa bantuan manusia.