Enam Deposit Utama Dalam Akaun Bank Emosi

Standard

1. Memahami Individu

2. Beri Perhatian pada Perkara yang Kecil

3. Menepati Komitmen

4. Menjelaskan Jangkaan

5. Menampilkan Sifat Integriti Peribadi

6. Mohonlah Maaf dengan Ikhlas Apabila Kita Ada Membuat Pengeluaran